Prezentare Program de Studii Finante si Banci

Prezentare Program de Studii Finante si Banci

Postat de: admin Ultima actualizare: Joi, 25/07/2013 7947 Vizualizari

Misiunea specializării Finanţe-Bănci este una didactică şi de cercetare ştiinţifică, fiind reprezentată de aplicarea unei curricule academice şi a unor programe analitice pe baza unor fişe ale disciplinelor care să permită specializarea complexă în domeniul financiar, oferind absolvenţilor conceptele, metodele, instrumentele şi mecanismele care contribuie la dezvoltarea capacităţii intelectuale şi acumularea cunoştiinţelor de specialitate ca premise esenţiale ale formării de specialişti în finanţe.

Specializarea Finanţe-Bănci îşi propune formarea de competenţe profesionale şi de aptitudini de cercetare prin programele de licenţă pe care le oferă în scopul formării de specialişti în domeniul finanţelor pentru întreprinderi din toate sectoarele de activitate ale economiei şi pentru toate entităţile economico-financiare care activează în sectorul serviciilor financiare din ţară şi din străinătate.

Misiunea pentru ciclul de licenţă, cu o durată de trei ani, la specializarea Finanţe Bănci este aceea de a asigura, pentru următoarele domenii de activitate: finanţe private şi publice (Administraţii ale Finanţelor Publice, Curtea de Conturi, Comisariate Regionale ale Gărzii Financiare, instituţii de învăţământ superior), instituţii de credit, organisme şi societăţi specifice pieţelor monetare, de capital şi de asigurări (societăţi de asigurări, reasigurări şi co-asigurări, societăţi de investiţii financiare, fonduri şi societăţi închise şi deschise de investiţii, case de compensare).

 

Obiectivele programului de studii. Obiective de formare şi competenţe

Programul de studii de la specializarea Finanţe şi Bănci conţine discipline care asigură o formare economică generală. Obiectivele generale sunt concentrate pe obţinerea unor competenţe şi abilităţi generale, caracteristice profesiei de economist, dar şi a unor competenţe şi abilităţi specifice ştiinţelor economice. Competenţele formative au în vedere aspectele cognitiv, practic-aplicativ, precum şi de comunicare şi relaţionale.

Normativele în vigoare privind organizarea studiilor universitare impun:

  1. Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare.
  2. Cunoştinţele generale permit abordările ştiinţifice ale domeniului de specialitate, care să asigure înţelegerea, inovarea şi crearea de cunoştinţe noi, precum şi comunicarea efectivă orală şi scrisă în domeniul de specialitate şi în contexte culturale diverse.
  3. Cunoştinţele de specialitate se referă la procesele de cunoaştere, reproducere şi înţelegere specifică a domeniului de studiu considerat ca un întreg, a modului de stabilire de relaţii cu cunoaşterea din alte domenii profesionale, familiarizarea cu cele mai recente dezvoltări ale cunoaşterii şi ale aplicaţiilor profesionale din domeniu, precum şi înţelegerea şi aplicarea principiilor şi metodelor fundamentale de investigaţie specifice.

Pentru informatii complete legate de Prezentarea Programului de studii descarcati fisierul atasat.

Documente atasate

inapoi la top