Fisa Disciplinelor - Finante si Banci

Fisa Disciplinelor - Finante si Banci

Postat de: admin Ultima actualizare: Joi, 25/07/2013 10119 Vizualizari

Programe analitice (fişa disciplinelor, Sylabus) - sunt  precizate obiectivele disciplinei, competenţele profesionale şi transversale, conţinutul tematic de bază, repartizarea numărului de ore de curs, seminar şi activităţi aplicative etc., pe teme, metodele de predare, sistemul de evaluare a studenţilor, modalitatea de stabilire a notei finale,  bibliografia minimală. 

Fişa disciplinei respectă Anexa 3 a O.M. 5703 din 2011. 

Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ şi conţinutul acestor discipline  - nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ şi conţinutul acestora, precizat în programele analitice - fișele disciplinelor, este în concordanţă cu standardele specifice profilului economic, domeniul Finante și Bănci, fiind în concordanţă cu misiunea declarată.

 

inapoi la top