Competente Dobandite in Finante si Banci

Competente Dobandite in Finante si Banci

Postat de: admin Ultima actualizare: Luni, 22/09/2014 8071 Vizualizari

Competenţe profesionale:

  • Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţii-le private şi publice
  • Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare
  • Realizarea de lucrări de natură economi- co-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
  • Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice
  • Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice
  • Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Competenţe transversale:

  • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
  • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
  • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

 

Ocupaţii posibile conform COR:

Administrator bancar/produs leasing - 241231; Administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) - 263111; Agent capital de risc - 241214; Analist financiar - 241305; Analist investitii - 241211; Asistent analist - 241307; Comisar Garda Financiara - 241202; Consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economia mediului - 263103; Consultant fiscal - 241222; Consultant plasamente valori mobiliare - 241213; Controlor tezaur - 241101; Controlor vamal, controlor pentru datoria vamala, agent vamal (studii superioare) - 335106; Dealer - 241209; Economist banca - 241224; Expert/ inspector vamal - 335105; Inspector asigurari - 241206; Inspector de risc - 241247; Inspector de specialitate asigurari - 241242; Inspector de specialitate subscriere - 241243; Inspector financiar-bancar - 241205; Ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare) - 241230; Referent bancar/ societate de leasing - 241236; Referent de specialitate asigurari - 241244; Referent de specialitate financiar-contabilitate - 241104; Specialist sistem asigurari - 241250;

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse în COR:

Operator ghişeu bancă, Agent servicii financiare, Operator de trezorerie, Operator schimb valutar, Consilier clienţi, Asistent de specialitate financiar-contabilă, Asistent de specialitate în asigurări, Ofiţer credite, Ofiţer de Cont Operator ghişeu bancă, Agent pentru servicii de investiţii financiare, Operator de trezorerie, Operator schimb valutar, Consilier Clienţi. Specialist pieţe reglementate; Agent de servicii de investitii financiare ASIF; Reprezentant control intern RCI; Consultant de investiţii CI

 

inapoi la top