Competente Dobandite in Tehnologia Informatiei

Competente Dobandite in Tehnologia Informatiei

Postat de: admin Ultima actualizare: Marti, 01/07/2014 15124 Vizualizari

Programul de studii universitare de licenţă în domeniul „Calculatoare si Tehnologia informaţiei”, specializarea „Tehnologia informaţiei”, funcţionează în virtutea Hotărârii  de Guvern 676/28.06.2007 privind domeniile de studii universitare de licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea. Conform reglementarilor actuale RNCIS Programul se încadrează astfel:

Domeniu fundamental:

Ştiinţe inginereşti

Ramura de ştiinţă:

Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei

Domeniu ierarhizare:

Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei

Domeniu de studiu:

Calculatoare si Tehnologia informaţiei

Program de studiu:

Tehnologia informaţiei

 

Programul de studii Tehnologia informaţiei a fost autorizat provizoriu în anul 2008 iunie  şi a intrat în ciclu efectiv în anul universitar 2008/2009, prima promoţie finalizând studiile în anul universitar 2012/2013.

Misiunea specializării Tehnologia informaţiei este una didactică şi de cercetare ştiinţifică, fiind reprezentată de aplicarea unei curriculei academice şi a unor programe analitice pe baza unor fişe ale disciplinelor care să permită specializarea complexă în domeniul financiar, oferind absolvenţilor conceptele, metodele, instrumentele şi mecanismele care contribuie la dezvoltarea capacităţii intelectuale şi acumularea cunoştinţelor de specialitate ca premise esenţiale ale formării de specialişti în Tehnologia informaţiei.

Specializarea Tehnologia informaţiei îşi propune formarea de competenţe profesionale şi de aptitudini de cercetare prin programele de licenţă pe care le oferă în scopul formării de  pentru entităţi din toate sectoarele de activitate ale economiei şi pentru toate entităţile economico-financiare care activează în sectorul serviciilor financiare din ţară şi din străinătate.

Misiunea pentru ciclul de licenţă, cu o durată de patru ani, la specializarea Tehnologia informaţiei este aceea de a asigura, pentru următoarele domenii de activitate: instituţii private şi publice din domeniul industriei, agriculturii, transporturilor şi comerţului ingineri specialişti în Tehnologia informaţiei  care să deţină următoarele competenţe:

Competenţe profesionale:

  • Operarea cu fundamente ştiinţifice, inginereşti şi ale informaticii
  • Proiectarea componentelor hardware, software şi de comunicaţii
  • Soluţionarea problemelor folosind instrumentele ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor
  • Proiectarea şi integrarea sistemelor informatice utilizând tehnologii şi medii de programare
  • Întreţinerea şi exploatarea sistemelor hardware, software şi de comunicaţii
  • Utilizarea sistemelor inteligente

Competenţe transversale:

  • Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputaţia profesiei
  • Identificarea, descrierea şi derularea proceselor din managementul proiectelor, cu preluarea diferitelor roluri în echipă şi descrierea clară şi concisă, verbal şi în scris, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a rezultatelor din domeniul de activitate
  • Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoştinţelor  profesionale, economice şi de cultură organizaţională

 

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului

 

 

 

Ocupaţii posibile conform COR: Administrator baze de date - 252101; Administrator de retea de calculatoare - 252301; Administrator de retea de telefonie voip - 252302; Analist - 251201; Asistent de cercetare în calculatoare - 215237; Asistent de cercetare în comunicatii - 215228; Asistent de cercetare în informatica - 214918; Designer instructional - 235904; Designer pagini web (studii superioare) - 216610; Dezvoltator de e-learning - 235905; Inginer de sistem software - 251205; Inginer de sistem în informatica - 251203; Inginer proiectant comunicatii - 215310; Inginer sisteme de securitate - 215222; Profesor în învatamântul gimnazial - 233002; Programator - 251202; Programator de sistem informatic - 251204; Proiectant inginer de sisteme si calculatoare - 215214; Proiectant sisteme informatice - 251101; Specialist în domeniul proiectarii asistate pe calculator - 251401; Specialist în proceduri si instrumente de securitate a sistemelor informatice - 251402;

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Administrator de sistem informatic, Administrator de sistem de calcul, Administrator site-uri Web, Analist pentru reţele şi sisteme de comunicaţii de date, Dezvoltator software de sistem, Dezvoltator aplicaţii Web, Inginer specialist în asigurarea calităţii software, Inginer specialist în testare sisteme informatice, Inginer specialist în securitatea calculatoarelor, Inginer specialist în întreţinere şi mentenanţă sisteme de calcul.

 

Documente atasate

inapoi la top