Programa de Practica

Programa de Practica

Postat de: admin Ultima actualizare: Miercuri, 24/07/2013 5995 Vizualizari

                               PROGRAMA ANALITICĂ

                     A practicii de specialitate pentru studenţii anului II de studiu

 

Obiectivele urmărite:

Practica de specialitate pentru studenţii anului II are ca obiective principale:

 • documentarea teoretică şi practică la unitate patrimonială
 • îmbinarea cunoştinţelor acumulate la orele de cursuri, seminarii, lucrări practice la disciplinele de specialitate şi îndeosebi la cele de: “Contabilitate financiară, Informatică şi Finanţe”;
 • sesizarea unor aspecte critice privind problematica studiată

 

Conţinutul programei analitice

Studenţii vor trata modul de organizare şi conducere a contabilităţii financiare a următoarelor secţiuni:

 1. contabilitatea capitalurilor;
 2. contabilitatea activelor imobilizate;
 3. contabilitatea trezorăriei;
 4. contabilitatea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie;
 5. contabilitatea relaţiilor cu terţii;
 6. contabilitatea taxei pe valoarea adăugată;
 7. contabilitatea cheltuielilor, veniturilor
 8. a rezultatului exerciţiului,

La secţiunile privind trezorăria şi relaţiile cu terţii (îndeosebi cele cu bugetul statului şi bugetul asigurărilor sociale), problematica şi prin prisma cunoştinţelor aprofundate la disciplina de “Finanţe publice”.

La fiecare dintre secţiunile prezentate (de la a la h) se va prezenta modul de organizare şi conducere a contabilităţii financiare cu completarea documentelor specifice secţiunii.

La una dintre secţiuni (la alegere) se va realiza o lucrare monografică pe exemplu societăţii comerciale luate în studiu pornind de la o situaţie iniţială şi cu reflectarea în contabilitate a unor operaţii economice pe perioada unei luni cu completarea documentelor cere stau la baza înregistrărilor în contabilitate. Lucrarea monografică se finalizează prin întocmirea balanţei analitice de verificare 8la sfârşitul luni) cu patru serii de egalităţi (solduri iniţiale, rulaje curente, total sume, solduri finale) elaborată cu ajutorul unui progam informatic.

Obligaţiile studenţilor

La examenul de practică studenţii vor prezenta:

 • dosarul de practică cu secţiunile contabilităţii enunţate tratate  din punct de vedere al modului de organizare şi conducere a contabilităţii financiare a acestora şi documentele completate pentru fiecare secţiune ;
 • lucrarea monografică pentru una din secţiunile contabilităţii;
 • dosarul de practică va fi ştampilat şi semnat de un reprezentant al conducerii unităţii patrimoniale (cu precizarea funcţiei, a numelui şi prenumelui citeţ)

 

Notă:

 • este de preferat efectuarea practicii de specialitate la o unitate patrimonială care organizează şi conduce contabilitatea financiară după planul general de conturi şi Legea 82/91 privind organizarea contabilităţii societăţilor comerciale
 • nu se admit copii xerox după documente de la societatea comercială, fără ca acestea să nu fie completate de student
 • nu se acceptă amânarea examenului de practică faţă de data stabilită
 • nu se admite depunerea dosarului de practică şi a lucrării monografice fără ca studentul să fie prezent la examenul de practică, acestea fiind aduse pentru susţinere în data stabilită de conducerea facultăţii.

 

                                            

Documente atasate

inapoi la top