Carta Universitatii Ioan Slavici

Carta Universitatii Ioan Slavici

Postat de: admin Ultima actualizare: Marti, 18/02/2020 10421 Vizualizari

Extras din Carta Universitatii Ioan Slavici, puteti descarca intregul fisier, acesta fiind atasat mai jos.

Articolul 5

(1) Universitatea are misiunea de a desfăşura învăţământ superior, urmărind formarea de specialişti de înaltă calificare în aceste domenii, pregătirea pentru viaţă ca cetăţeni activi într-o societate democratică, păstrarea şi dezvoltarea, prin predare, învăţare şi cercetare a unei baze de cunoştinţe complexe şi avansate şi, nu în ultimul rând, pregătirea pentru angajarea sustenabilă.

(2) Misiunea Fundaţiei pentru Cultură şi Învăţământ - Universitatea „ Ioan Slavici”, de la înfiinţare, menţionată şi în Statut, a fost şi rămâne, misiune de educare, învăţământ şi orientare către nou, de stimulare a cercetării ştiinţifice, atât în rândul tinerei generaţii, cât şi a adulţilor. Principalele obiective realizabile prin intermediul procesului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, organizate în cadrul Universităţii “Ioan Slavici” din Timişoara, sunt următoarele:

 1. Pregătirea unor specialişti de înaltă competenţă, cu solide cunoştinţe profesional-ştiinţifice şi cu deprinderi practice, în profilul fiecăreia dintre specializările abordate în cadrul celor două facultăţi menţionate anterior;
 2. Formarea la absolvenţi a unei noi mentalităţi economice, juridice şi ştiinţifice, adecvate pentru cadrul organizatorico-social specific economiei concurenţiale de piaţă, care se caracterizează prin mobilitate, profunzime, spirit întreprinzător şi inovaţional, cu implicaţii asupra tuturor activităţilor din domeniul socialului, al producţiei şi serviciilor;
 3. Dezvoltarea unor atitudini creative în pregătirea viitorilor specialişti, care să devină capabili să-şi asume răspunderi şi să contribuie efectiv la soluţionarea unor aspecte concrete, teoretice şi practice, ale fiecărei profesiuni în parte, corespunzător cerinţelor activităţii social-economice şi ale protecţiei mediului înconjurător.

Articolul 6

(1) Obiectivele Universităţii se realizează prin participarea tuturor membrilor comunităţii universitare şi urmează a fi actualizată şi amendată de către Senat, în relaţie cu modernizarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice, şi cu modificările legislative naţionale şi comunitare (europene).

(2) Valorile care-i definesc activitatea şi obiectivele sunt: integritatea, cinstea, competenţa, principialitatea şi respectul faţă de lege şi beneficiarii serviciilor academice.

(3) Prezenta Cartă stabileşte următoarele obiective:

 1. apărarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale membrilor comunităţii academice;
 2. formarea de specialişti în domeniile: economic şi inginereşti, capabili ca  prin pregătirea ce o vor dobândi, să răspundă cerinţelor unei societăţi întemeiate pe statul de drept şi economia de piaţă integrată în circuitul contactelor politice, juridice, sociale şi economice europene, răspunzând  astfel  unui  imperativ  de  mare actualitate;
 3. cercetare ştiinţifică prin creaţie individuală şi instituţională în domeniul juridic şi economic cu susţinerea performanţei ştiinţifice a membrilor Universităţii la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, cu acordarea de sprijin material pentru participarea la aceste manifestări;
 4. structurarea,  predarea  şi  asimilarea  unui  învăţământ universitar, flexibil şi cuprinzător, corespunzător standardelor internaţionale acceptate;
 5. asigurarea pentru studenţi a posibilităţilor de studiu, prin programarea cursurilor şi seminariilor, astfel încât să le fie cât mai accesibile, prin  buna  dotare  a  bibliotecilor,  prin achiziţionarea şi punerea la dispoziţie a lucrărilor semnificative în domeniul ingineresc şi economic care apar sau vor apare în ţară sau străinătate, cât şi prin folosirea posibilităţilor de tipărire şi multiplicare de care dispune Fundaţia, pentru asigurarea cursurilor la toate disciplinele de studiu;
 6. în raport de amploarea şi profunzimea mutaţiilor pe care le cunoaşte legislaţia, Universitatea va stimula moral şi material efortul cadrelor didactice de a oferi studenţilor, în fiecare an, cursuri care să reflecte cu fidelitate şi claritate aceste mutaţii;
 7. folosind relaţiile de parteneriat cu universităţile europene, vor fi trimise la specializare cadre didactice, mai ales tinere, asigurându-se burse de studii la respectivele universităţi, pentru studenţii cu calităţi deosebite, atât prin programele specifice, cât şi folosind convenţiile bilaterale de sprijin reciproc încheiate cu universităţile respective;
 8. se vor organiza manifestări ştiinţifice pe teme de mare actualitate cu invitarea unor mari specialişti din ţară şi străinătate.
 9. se va asigura participarea studenţilor merituoşi la reuniunile ştiinţifice organizate de Universitate sau Fundaţie, cât şi la alte reuniuni ştiinţifice din ţară şi străinătate.

 

Documente atasate

inapoi la top