Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii

Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii

Postat de: admin Ultima actualizare: Luni, 15/03/2021 9459 Vizualizari

     Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din  Universitatea “Ioan Slavici” din Timișoara reprezintă organismul de coordonare a activităților de evaluare și asigurarea calității la nivel instituțional, în acord cu viziunea, misiunea și cultura organizațională a Universității “Ioan Slavici” din Timișoara și în concordanță cu evoluția națională și internațională în domeniu.

     CEAC se organizează şi funcţionează în baza următoarelor documente:

-  Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-  Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității în educație;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;

- Ordinul nr. 3928/21.04.2005 - privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ superior;

- Hotărârea nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior ;

- Carta Universității “Ioan Slavici” din Timișoara;

- Alte reglementări legale relevante.

     În cadrul Universității “Ioan Slavici” din Timișoara, structura CEAC cuprinde:

1. Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, constituită la nivel instituțional (denumită în continuarea CEAC-UIS);

2. Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivelul fiecărei facultăți a instituției (denumită în continuarea CEAC-F).

 

 

Documente atasate

inapoi la top